This in English

 

 

1963-2043?

Hej och välkommen till mig!
Jag bor i Sverige på bostadsområdet Durrnäs i "kommunen och tätorten (staden) Piteå i Norrbotten (BD-län). Kommunen har 41.859 invånare (1997), i fyra församlingar".   Källa: Bra böcker´s lexikon 2000

Min syster Helena bor i Umeå och är från Piteå. Min mor Mirjam bodde i Ålund och var från Örträsk. Min far Curt-Ove bodde i Piteå och var från Luleå.

Jag jobbar som systemtekniker och/eller elektriker under avdelningen systemteknik hos pappersbruket Smurfit Kappa Kraftliner.

"Modellbygge erbjuder de tekniskt intresserade ett brett verksamhetsområde. Modellbygge erbjuder, som knappast någon annan fritids-sysselsättning, en kombination av teknik och elektronik med tävlingsanknytning".   Källa: Graupner

Varför "flyger" ett flygplan? Det är som "att jumpa på isflak, där man tar avstamp från succesivt nya is- och vattenmassor vilka accelereras nedåt". Ett flygplan flyger på grund av att vingen succesivt accelererar nedåt en luftmassa. En luftmassa som består av volymen 1000 kubikmeter luft, innehåller luftmassan 1250 kg vid havsnivån. Den enkla och fysikaliskt korrekta förklaringen av lyftkraft kan stå att finna i artikeln Lyftkraft? Förklara hellre med isflak än Bernoulli!, reproducerad med tillstånd av artikelförfattaren Martin Ingelman-Sundberg och flygtidskriften MACH . 

RCFS 2001, Radio Controlled Airplane & Helicopter Simulator. Dave Brown Products, Inc. & Tim Gleason.

 

Radiosändaren          Radiomottagaren i ett segelflygplan

Radiosändaren: 26,825 MHz, AM, maximalt 7 kanaler, ca 1 W uteffekt (i antennen), liten bandbredd, toroidkärnor i HF-kretsarna, inbyggd stående våg förhållande-meter (SVF-meter), trestegs HF-del, modulering i drivsteget, laddningselektronik med lysdioder mm...

... radiomottagaren: Vikten 40 g och formatet 40x53x17 mm inklusive kontaktdon för sju servon och strömförsörjning.   Källa: Inge Stendahl, Transfunk, och Christer Svensson, Radio & Television Bygg Själv, nr 5, 1979, s 5-14...

... men drömmen är radiostyrnings- och telemetri-systemet MULTIPLEX PROFI TX 12 M-LINK FHSS 2,4 GHz transmitter...

MULTIPLEX PROFI TX 12 M-LINK FHSS 2,4 GHz transmitter

... och MULTIPLEX RX-12-DR compact M-LINK FHSS 2.4 GHz receiver...

MULTIPLEX RX-12-DR compact M-LINK FHSS 2.4 GHz receiver

Vikt: 18,5 g

... men då mister jag den radiotekniska strukturen induktanser, kondensatorer, resistorer, dioder, transistorer, ic etc som ger funktionen radiostyrning eller informationsöverföring...

 

 

 

Önskelista, motorer:

 

SAITO FA-30S(H)   SAITO FA-40a    

 

       

   

 
ENGINE DATA
Items  Disp. Bore Stroke Practical range Weight   Prop    Power Price Thrust     Fuel consumption,
    (cc) (mm) (mm)  (r.p.m)     (g)     (in)    (HP) (SEK) (N)      max, ca, (cc/min)
 
GT33  32,98 36,0 32,4  1 800 - 8 000  984+160+105 18x10-20x10 3,85  3935 -       -
GT22  22  32  27,5  1 800 - 9 000  762+133+105 16x8-17x8  2,66  3820 -       -
FG-14C 13,47 29,0 20,4  1 900 - 9 500  536+51+110 13x8–14x6  1,2  3750 -       8
FA-40a  6,61 22  17,4  2 000 - 11 000  300     10½x6-11x6 0,65  1897 14, APC 11x5  -
FA-30H  5,0 20  16   2 200 - 12 000  260     9x6-10x6  0,5  1799 -       10
 

 

 

 

 

 

MODEL AIRPLANE NEWS, january 2006 (Model Airplane News, september 1991)

Readers´ soapbox

 

Joe Beshar, Oradell, NJ:

 

Thoughts about thrust

The secret to choosing a motor

 

Basic model performance

  Factor    Expected performance 

    0,25      Will have to hand-launch

    0,33      Short takeoff

    0,50      Instant takeoff

    1,00 +    Straight-up climb

 

Factor is the thrust divided by plane´s total weight.

 

 

 

Önskelista, modellflygplan:

 

Lär dig flyga med Lajban.
Ett fotografi av Peter Liander.

Nybörjarmodellen eller lär dig flyga med Lajban.   Spännvidd: 1.800 mm. Motor: 3,46 - 7,45 cc. Vikt: 1,5 kg (1,5 cc) - 1,9 kg (5 cc). Vingarea: 37,8 dm².   "Lajban är en typ av nybörjarmodell som bygger på friflygmodellens princip".   Källa: Bosse Gårdstad.

 

Skalaflottörer EDO Mark II,   Lundqvist, Pär,   RC-sjöflyg - "På riktigt", Allt om Hobby 3/80 s 32-33,   Så här sjöflyger man på riktigt, Allt om Hobby 4/80 s 28-29.


 
 
 

Boxer - nästan en Bulldog
Ett fotografi av Pär Lundqvist.

Semiskalamodellen Boxer, spännvidd: 1.406 mm, motor: 3,5 - 6,5 cc, vikt: 1,97 - 2,33 kg, vingyta: 35,8 dm².   "Långsam, skalariktig aerobatic RC-flygning var grundkravet när boxer konstruerades. Funktionella genomströmmningsklaffar för långsam start/landning hörde också till kraven. Att dessa blev så verkningsfulla att man närmast kan 'störtlanda' och ändå få kort landsträcka med fjädermjuk sättning - ja, det fick jag faktiskt på köpet".   Källa: Pär Lundqvist. http://www.per-lundqvist.se/modellflygverkstaden/

 

 

 

 

Pär Lundqvist´s modellflygplan av det svenska flygvapnets skolflygplan sk 61 Bulldog i skala 1:8.

Pär Lundqvist´s modellflygplan av det svenska flygvapnets skolflygplan sk 61 Bulldog i skala 1:8.

 

 

Ett perfekt modellplan för skalalik flygning...

---

Slutsatsen är därmed självklar, väljer man att göra en modell av ett riktigt flygplan får man som resultat en "riktigt" flygande modell.

---

 
 
Skalamodellen Sk 61 BULLDOG         Data för skala
                  1:1     1:4    1:5    1:6   1:7   1:8
 
Spännvidd (m):...............  10,6  2,65  2,12  1,77  1,51  1,33
Längd (m):...................   7,09 1,77  1,42  1,18  1,01  0,89
Vingyta (m² dm²): ............  12  75,13 48,08 33,39 24,53 18,78
Flygvikt aerobatics (kg): .... 1015   8,81  4,35  2,47  1,54  1,03
Maximal flygvikt (kg)*: ...... 1065   9,12  4,50  2,55  1,59  1,06
Vingbelastning (kg/m² g/dm²):  844  117,28 90,57 74,09 62,96 54,96
Vingbelastning (kg/m² g/dm²)*: 886  121,38 93,56 76,43 64,87 56,57
Motor (hk): .................. 200   1,56  0,72  0,38  0,22  0,14
Maximal flyghastighet (km/t):  241  85,21 76,21 69,57 64,41 60,25
Marschhastighet (km/t): ...... 220  77,78 69,57 63,51 58,80 55,00
Stallhastighet (km/t): .......  98  34,65 30,99 28,29 26,19 24,50
 
Källa: Pär Lundqvist. http://www.per-lundqvist.se/modellflygverkstaden/

 

 

Dart Kitten - i kvartskala

Ett fotografi av Pär Lundqvist.

 

 
        Fullskala                       Skala 1:4           Skala 1:8
                       
Spännvidd: .... 9735 mm ........................ 2440 mm ..................... 1216 mm
Vingyta: ...... 11,98 ....................... 74,9 dm² .................... 18,71 d
Tomvikt: ...... 229,97 kg ...................... 3593 g ...................... 449 g
Tjänstevikt: .. 339,7 kg ....................... 5307 g (Pär´s modell: 4675 g) 663 g
Vingbelastning: 28 kg/ ....................... 70,8 g/d (62,4 g/d) ..... 35,4 g/d
Marschfart: ... 134 km/t ....................... 33 km/t ..................... 16,7 km/t
Stigfart: ..... 185 m/min ...................... 46 m/min .................... 23 m/min
Startsträcka:  73 m ........................... 18 m ........................ 9 m
Motor: ........ en 27-kW (36-hk) Aeronca J.A.P.
        J-99 2-cyl boxer ............... ca 0,40 hk .................. -

Dart Kitten konstruerades 1937. Målet var ett lättfluget litet flygplan och man lyckades fullt ut.   Källa: Pär Lundqvist. http://www.per-lundqvist.se/modellflygverkstaden/

 

 

Eastbourne monoplane 1911, konstruktionsåret 1911.
Ett fotografi av Pär Lundqvist.

Eastbourne monoplane 1911, konstruktionsåret 1911. Skalamodell ca 1:5, spännvidd: 1.800 mm, vikt ca: 2,3 kg, vingyta: 64 dm², maximal motor: 6,5 cc (~0,85 kW/1,15 hk/?? N).   "Eastbourne monoplane från 1911 är en relativt lättbyggd skalamodell och därför lämplig för den mindre vane byggaren. Dessutom är modellen långsamflygande och därför också lättflugen".   Källa: Pär Lundqvist. http://www.per-lundqvist.se/modellflygverkstaden/

 


Peter.Adolfsson.bkg405h@spamoutlook.com Tag bort spam.

2018-01-03 21.47

 Adjö?