Bilden ARKTIS
Källa:
Haacks världsatlas
VEB Hermann Haack Geographisch - Kartographische Anstalt Gotha / DDR
Produktion: VEB Hermann Haack Gotha VLN 1001, 320/20/87, K 2/64 151/86
Svensk generalagent: Scangothia AB, Göteborg
ISBN 3 7301-0016-5
Första upplagan 1987